Geert Jan Prins van Will2Sustain bedacht het initiatief omdat vier klanten uit Noordoost Nederland destijds geen geschikte initiatieven hadden en voor allen gold dat brandstof veruit de grootste energieverbruiker was.

Hieruit is ontstaan: Het sectorinitiatief brandstofreductie Noord-Oost Nederland.